PROJECT: Elke Dag een Kriebel


Tactiele Rugmassage

Methode om pesterij te voorkomen en nog veel meer


De methode is ontwikkeld in Zweden en Denemarken en wordt daar al jaren met succes toegepast om kinderen in verbondenheid met elkaar te laten opgroeien. Leerlingen die elkaar masseren,kunnen beter met elkaar overweg en zo is in de praktijk gebleken, pesten elkaar niet.


Door de aanraking komt het hormoon oxytocine vrij (tegenhanger van het stresshormoon adrenaline). Dit hormoon is van grote betekenis voor de wijze waarop mensen met elkaar omgaan.
Vertaald naar de wereld van de kinderen betekent dit, dat er tijdens de massage een positieve relatie ontstaat. Degene die men masseert of gemasseerd wordt, die sla of pest je niet.


Een potentiŽle vijand verandert onder de invloed van de stof oxytocine in een persoon waarmee men zich verbonden voelt. Het is dan niet langer gevaarlijk om samen met anderen te zijn.

Regelmatige rugmassage zal een klas eensgezinder maken en de sociale interactie zal verbeterd worden. Er zullen minder conflicten ontstaan en de leerlingen zullen in staat zijn om de leerstof beter in zich op te nemen. Na het krijgen van de massage zal de leerling het gevoel hebben dat hij/zij gezien, erkent en geaccepteerd is. De leerling voelt zich positief benaderd en zal zichzelf zien als iemand die meetelt en ervaren dat hij/zij een waardevol persoon is. Direct merkbare resultaten zijn een groter zelfvertrouwen en een hogere kwaliteit van leven. Bij rusteloze leerlingen, leerlingen met sociaal emotionele problemen zullen meerdere massages per week leiden tot meer bereidheid tot samenwerken en meer ontspanning. Een positievere gedachtegang zal hun concentratie vermogen vergroten en hierdoor komen zij tot betere resultaten.

In samenspraak met de aanvrager (een school, kinderopvang etc.) wordt een inventarisatie gemaakt en vervolgens worden de specifieke doelstellingen geformuleerd. Op basis hiervan wordt een plan op maat gemaakt.

 
home | welkom de visens e-mail